Videogalerie Rebela

19.9.2011 – Video POSLUŠNOSTI

Ohledně výcviku rhodéského ridgebacka koluje tolik nepravd a nepochopitelných teorií, až je mi z toho občas smutno. Že i výcvik poslušnosti může být pro ridgebacka zábavou a že se na něj a z něho může těšit a provádět jej s radostí můžete vidět na tomto videu poslušnosti našeho Rebela.
Protože původně toto video nebylo určené pro veřejnost, ale pro mou vlastní potřebu pro kontrolu z našeho běžného každodenního tréninku, jsou při poslušnosti viditelné určitě nepřesnosti, nicméně hlavním důvodem pro uveřejnění tohoto videa je ukázat, že i ridgeback může provádět poslušnost s radostí, se zájmem a s velkou chutí.
Chystáme natočení podobného videa s naším Sorbonnkem, abyste viděli, s jakou radostí provádí poslušnost i sedmiletý ridgeback..

                                                   

12.12.2015

10.9.2015

3.8.2014

Stopa cizí, 3 hodiny stará, 7 lomů, 5 předmětů, tráva, mírný vítr, sucho, 32°C, zvedána ve 12,00 hodin.

10.3.2014

Stopa cizí, 2 hod stará, 6 lomů, 5 předmětů, 2 různé terény (hlína, krátký ozim), silný vítr, položeno přes cestu, několikrát kříženo chodci, běžcem, psy a cyklistou.

9.2.2014

Motivační stopa na stáří a délku.
Stopa cizí, 3,20 minut, 6 předmětů, 6x 90°lomy, 2x 45°lomy, 1 oblouk, kříženo další cizí osobou na 2. úseku stopy a oblouku. 5°C, tráva, místy podmáčený terén se stojící vodou, nestálý nárazový vítr.

6.11.2013 – Dva ostráky v extra větru

Ukázka Rebelovy práce v silném větru na dvou ostrých lomech našlapaných mým manželem, tzn. velmi ostrých lomech .. 🙂

10.4.2013

Stopa na motivaci, výdrž a délku.
Stopa vlastní, 1,5 hodiny stará, 9 lomů, 5 předmětů, 1 oblouk, +9 °C, větrné počasí, suchá tráva, 16,30 h.

18.3.2013 – Počasí, že by psa nevyhnal .. 🙂

Cizí stopa 2,5 hod stará, v -1°C, kompletně čerstvě zapadaná a zakrytá mokrým sněhem, předměty pod sněhem, a ten zbyteček pachu co tam zbyl odnáší prudký nárazový vítr.
Taková praktická stopa v extrémních podmínkách .. 🙂 popral se s tím slušně.

5.6.2012 – 2 roky a 11 měsíců v tréninku pachových prací
Tato stopa byla zaměřená především na délku stopy, na vytrvalost a chuť psa pracovat i na takto dlouhé a obtížné stopě s velkým počtem lomů, a to ve velmi větrném počasí, který samozřejmě práci psa na starší stopě vskutku výrazně ztěžuje. 

= plánek stopy.
pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

Popis stopy: stopa cizí, 2200 kroků dlouhá, stáří 2 hod, 9 úseků, 8 lomů 90°, 5 předmětů.
Klima: čas položení stopy 18,30 h, teplota +10°C, sucho, tráva, zataženo, silný vítr (protivítr na 1. a posledním úseku).

18.3.2012 – 2 roky a 8 měsíců v tréninku pachových prací

Tato stopa byla zaměřená především na stáří stopy (3,5 hodiny) na obtížnějším terénu, na propracování přesnosti psa na stopě, na zpomalení jeho tempa a na křížení stopy cizí osobou. Stopa byla vypracovávána v pravé poledne v silném slunci, při teplotě +20°C, na suché hlíně. Byla to první stopa v tomto roce vypracovávána po velké a rychlé teplotní změně, když všechny předchozí stopy byly kladeny do +6°C, což je pro pracující psy poměrně velký nápor.
  = plánek stopy.
pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

Popis stopy: stopa cizí, 1100 kroků dlouhá, stáří 3,5 hod, 3 úseky, 2 lomy 90°, 3 předměty,
1x kříženo druhou cizí osobou 30 minut před uvedením psa na stopu na 3. úseku.
Klima: čas položení stopy 8,30 h, čas vypracování 12,00 h, teplota +20°C, hlína, sucho, slunečno, slabý vítr (protivítr na 1. úseku).

22.8.2011 – 2 roky a 2 měsíce v tréninku pachových prací

Tyto 2 stopy byly zaměřené především opět na absolutní přesnost psa na stopě, na zpomalení tempa –
s tím rozdílem od minulé stopy na trávě, že jsou položené na velmi obtížném terénu.
Hrubá a tvrdá oranice, v tomto případě ještě suchá jako troud, je pro drtivou většinu stopařů tím nejobtížnějším terénem pro stopování. Mnoho psů si neumí se stopou položenou na takovém terénu vůbec poradit, vzhledem k tomu, že na takovém povrchu ulpívá pouze minimální množství pachu.
Čím starší stopa na takovém terénu, tím méně pachu..
V kombinaci se silnějším větrem je pro moho psů taková stopa neproveditelná.
Rebel nepracoval na oranici v podstatě od března 2011, resp. od podzimu 2010, protože přes sezonu je holých polí nedostatek. Jsou to tedy jeho úplně první stopy na oranici tento rok a přesto si s nimi
(vzhledem ke stáří stop), až na malé chybky, poradil velmi obstojně.

  = plánek stopy.
pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

Popis stopy: stopa cizí, 800 kroků dlouhá, stáří 1,50 hod, 5 úseků, 3 lomy 90°, 1 lom 45°, 2 předměty,
1x kříženo druhou cizí osobou 30 minut před uvedením psa na stopu na 2. lomu.
Klima: čas 19,00 h, teplota 23°C, suchá, hrubá oranice, sucho, oblačno, větrno.

  = plánek stopy.

Popis stopy: stopa cizí, 600 kroků dlouhá, stáří 2,30 hod, 4 úseky, 1 oblouk, 3 lomy 90°, 3 předměty,
1x kříženo druhou cizí osobou 30 minut před uvedením psa na stopu na 1. úseku.
Klima: čas 9,00 h, teplota 22°C, suchá, hrubá oranice, sucho, oblačno, větrno.

17.8.2011 – 2roky a 2 měsíce v tréninku pachových prací
 
pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

Tato stopa byla zaměřená především na propracování absolutní přesnosti psa na stopě, na zpomalení jeho tempa a na křížení stopy cizí osobou. I přes opravdu silný vichr, který v ten den vládl, Rebel odvádí naprosto přesnou práci, má absolutně čisté lomy a i takto dlouhou stopu (9 minut) s nepříznivým větrem vypracoval bez jediného zaváhání.
Dělá mi velikou radost s prací, kterou odvádí..

  = plánek stopy.
Popis stopy: stopa cizí, 1200 kroků dlouhá, stáří 2 hod, 7 úseků, 6 lomů 90°, 4 předměty,
2x kříženo druhou cizí osobou 30 minut před uvedením psa na stopu na 3. lomu.
Klima: čas položení stopy 18,00 h, teplota 16°C, tráva, sucho, oblačno, velmi silný vítr (protivítr na 1. a 4. úseku).

23.6.2011 – 2 roky v tréninku pachových prací


     
pro prohlédnutí videa ve velké
m okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

Tyto dvě stopy byly kompletně zaměřené pouze a jenom na trénink křížení cizí stopy další cizí osobou.
Každá z těchto stop byla překřížená druhou osobou na 4 místech. Křížení stopy je pro psa mimořádně obtížná záležitost, která po něm vyžaduje schopnost umět rozlišit různé pachy na stopě. Pes se musí udržet pouze v té pachové šňůře, kterou načichal na nášlapu na začátku stopy. Ráda bych osvětlila fakt, že schopnost rozlišit pachy a vypracovat takto několikrát kříženou stopu nemá ve své genetické výbavě samozřejmě každý pes, naopak někteří psi si nejsou s takovou stopou vůbec schopni poradit. Někteří psi jsou zase schopni vyřešit křížení jen v určitém časovém horizontu.
Jak vidno, i z předešlých videí, Rebel tento problém opravdu nemá…

11.6.2011 – Obě stopy byly totožné : – stopa cizí, 600 kroků dlouhá, stáří 1,5 hod, 3 úseky, 2 lomy 90°, 3 předměty. 4x kříženo druhou cizí osobou 30 minut před uvedením psa na stopu.
Klima: čas položení stopy 18,30 h, teplota 25°C, tráva, sucho, oblačno, větrno (protivítr na posledním úseku).

 = plánek stopy, klikni pro zvětšení.   

20.3.2011 – 1 rok a 9 měsíců v tréninku pachových prací 


pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

20.3.2011 – Stopa cizí, 1000 kroků dlouhá, stáří 1,30 hod, 3 úseky, 2 lomy 90°, 3 předměty, křížení další cizí osobou na posledním úseku ve stejném čase jako pokládání stopy.
Klima: čas 16,00 h, teplota 6°C, akela, bahnité pole, mokro, zataženo, slabý vítr.

Tato zdokumentovaná stopa byla zaměřená na přesnost a systematičnost v těžkém, velmi bahnitém a silně zazvěřeném terénu, na velmi aromatickém podkladu (akela), což pro čich psa není vůbec jednoduché, a na délku úseků. Na videu je vidět Rebelova naprosto přesná a jistá práce, perfektní čisté lomy bez jakéhokoliv ověření, perfektní označení předmětů, to vše ve velmi pěkném, klidném tempu.

Plánek stopy:
Klikni na obrázek plánku

  9.3.2011 – 1 rok a 9 měsíců v tréninku pachových prací


pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

9.3.2011 stopa cizí, 1500 kroků dlouhá, stáří 3 hod, 7 úseků, 3 lomy 90°, 2 ostré lomy 45°, 3 lom obloukem, 5 předmětů. Kříženo druhou cizí osobou na 4. a posledním úseku stopy ve stejnou dobu jako pokládání stopy.
Klima: čas 16,30 h, teplota 9°C, tráva, sucho, oblačno, silný vítr (protivítr na 1. úseku).

Tento trénink byl specielně zaměřený na vytrvalost a zodpovědnost trénovaného psa dojít až do konce takto mimořádně dlouhou, těžkou a starou stopu. Podporuje se chuť sledovat stopu a spolehlivost psa na stopě, tzn. pes si musí umět sám rozhodovat složité situace. V tomto tréninku jsme neřešili absolutní přesnost a tempo psa, proto jde Rebel poměrně velmi rychlým tempem. Stopa byla záměrně tažená na několika úsecích po hranici lesa, kvůli eliminaci sbíhání po pachu živé zvěře. S tím vším si Rebel perfektně poradil. Na videu je vidět Rebelův velký zájem o stopu, velká chuť k práci a jeho spolehlivost. I přes rychlé tempo a silný vítr Rebel pracuje relativně přesně, vypracovává čisté úseky bez zbytečného ověřování a chyb, má velmi pěkné lomy, výborné označování předmětů (ano, třetí předmět mě rozesmál) a odvádí skvělou práci.

Plánek stopy:
Klikni na obrázek plánku

  20. a 23.12.2010 – 1 rok a 6 měsíců v tréninku pachových prací


 pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

23.12.2010 – stopa cizí, cca 600 kroků dlouhá, 2,5 hodiny stará, 5 úseků, 2 x 90° lom, 2 x ostrý lom (cca 45°), 5 předmětů na stopě, 1 oblouk na posledním úseku stopy. Stopa křížená další cizí osobou na druhém  úseku stopy ve stejný čas položení stopy.

 

Klima:  8,20 h ráno, -2 °C, zmrzlý ozim, mráz, sněhový poprašek, větrno, zvedající se mlha.

Plánek stopy:      
Klikni na obrázek plánku

 


pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!  

 20.12.2010 – stopa cizí, cca 700 kroků dlouhá, 2 hodiny stará, 1 oblouk na prvním úseku stopy, 8 úseků, 5 x 90°lom, 2 x ostrý lom (cca 45°), 3 předměty. Stopa křížená jinou cizí osobou na prvním a posledním úseku stopy ve stejný čas položení stopy.  
Klima: 8,10 h ráno, -9 °C, zmrzlý ozim, sněhový poprašek, větrno.

Zde uvidíte, jak chyba může přijít prakticky kdykoliv, a to i pár kroků před koncem, přitom jinak skvěle vypracované, těžké stopy, v extrémně obtížných podmínkách pro stopování. No, i o tom je stopování..  :o) 
Naštěstí i tyto chyby – pokud nejsou časté a dojde při nich ke správné korekci – jsou v tréninku potřeba. Navíc Rebel nerad dělá chyby a nesnáší, když ho psovod opravuje, což je skvělým předpokladem k tomu, aby se příště podobné chyby vyvaroval..

Plánek stopy:
                         Klikni na obrázek plánku

 11.6.2010 – 11 měsíců v tréninku pachových prací
věk psa – 31 měsíců
  (1. Rebelova stopa v životě byla 1.7.2009 ve věku již 19ti měsíců!!)


pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

stopa cizí ve tvaru „R“, 400 kroků dlouhá, stáří 45 min, 5 úseků, 4 lomy (1x levý, 3x pravý, 90°), 2 předměty (textil, dřevo – 9×2 cm), pamlsek každá cca 30. šlápota. Klima: čas 19,30 h večer, teplota 27-28°C,
tráva, sucho, mírný vítr (protivítr na 1. úseku), oblačno.

 3.1.2010 – 6 měsíců v tréninku pachových prací

věk psa – 25 měsíců  (1. Rebelova stopa v životě byla 1.7.2009 ve věku již 19ti měsíců!!)


pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

stopa cizí, 250 kroků dlouhá, stáří 30 min, 2 lomy (levý, pravý, 1. lom 90°, 2. lom obloukem), 1 předmět na konci (textil), pamlsek každá cca 15. až 20. šlápota.Klima: čas 7,55 h ráno, teplota –6°C, zmrzlý řídký ozim, sněhový poprašek, mráz, větrno.

3.11.2009 – pouze 4 měsíce v tréninku pachových prací
věk psa – 23 měsíců  (1. Rebelova stopa v životě byla 1.7.2009 ve věku již 19ti měsíců!!)


 pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!

 1. stopa – stopa vlastní, 270 kroků dlouhá, stáří 25 min od nášlapu, 2 lomy (levý+pravý, oba 90°), 2 předměty (textil, kůže), pamlsek každá cca 7. až 10. šlápota.
Klima: čas 15,30 h, teplota +3°C, mokrá tráva, podmáčený terén, místy stojící voda, mírný déšť, větrno.


pro prohlédnutí videa ve velkém okně musíte na video kliknout 2x levým tlačítkem myši!  

2. stopa – stopa vlastní, 300 kroků dlouhá, stáří 30 min od nášlapu, 2 lomy (oba levé, 1. lom 90°. 2. lom obloukem), 2 předměty (textil, kůže), pamlsek každá cca 7. až 10. šlápota.
Klima: čas 16,10 h, teplota +3°C, mokrá tráva, podmáčený terén, místy stojící voda, mírný déšť, větrno (na 1. úseku silný protivítr).